ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಬ್ಲಾಗ್ ಭವಿಷ್ಯ

ಚೆರಿಲ್ ಕ್ರಾನ್

ಕೆಲಸದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ - ಕೆಲಸದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚೆರಿಲ್ ಕ್ರಾನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಿಐಒ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ಸಿಇಒ, ಡಾಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ ಬ್ಲಾಗಿಗರನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

21 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ 2021 ರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2020

ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ 21 ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್‌ಶೇರ್ ಮೂಲಕ 2021 ರ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಕೋವಿಡ್ 19 ಮತ್ತು 2020 ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ.